Min första intervju för det nya projektet jag ska arbeta med under hösten spelades in i slutet av förra veckan. Jag och Mizzpig Cosplay pratade om just cosplay och feminism – hur hon själv identifierar sig som feminist och hur det påverkar hennes syn på Cosplayvärlden. Även problem såsom vikthets, sexualisering och objektifiering som hon själv har stött på under sin tid som cosplayer.

Projektet kommer ut i höst!

liz2 liz22

My first interview for the new project I will be working on this autumn was recorded at the end of last week. Me and Mizzpig Cosplay talked about cosplay and feminism – how she self-identifies as a feminist and how it affects her outlook on the Cosplay-world. We talked about problems such as weight, sexualisation and objectification that she has encountered during his time as a cosplayer.

The project will be out this fall!