Förra veckan fortsatte min intervjufest och näst på tur var artisten och modellen ElegyEllem.
– Varför är hon feminist? Pågår det en sexualisering och objektifiering av alternativa modeller? Och hur är det med näthat när man driver en populär facebooksida? 

Intervjun kommer ut snart!

ellem4

ellem2

Last week I continued my interview-party and next in line was the artist and the model ElegyEllem.
– Why is she a feminist? Is there a sexualisation and objectification of alternative models? And does she experience hate on the web, when running a popular Facebook page?

The interview will be out soon!